sihirly.com web sayfasının servisini kullanırken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğum telefon, e-mail ve sair verilerimin;

 • sihirly.com kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmem,
 • onay vermem halinde ise ticari elektronik ileti alabilmem,
 • Sihirly servislerinin kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmem,
 • hizmet/ürün satın alma işlemimin gereği gibi yerine getirilmesi,
 • hizmet/ürün çekilişleri, promosyonlara katılmamın sağlanması,
 • pazar araştırması yapılması, ürün geliştirilmesi,
 • ürün ve hizmetlere uygunluğumun ölçülmesi
 • Web Uygulama kullanımım tercihlerime uygun olarak kişiselleştirilmesi
 • Web Uygulama bana ve cihazlarıma etkin şekilde sunulmasının sağlanması,
 • yasal yükümlülüklerin ve taleplerimin yerine getirilmesi,
 • Şirket ile aramdaki ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi için gereken diğer tüm haller için,

ELETRONİK TİCARİ İLETİ İLETİŞİM İZNİ AÇIK RIZA BEYANI

Sihirly tarafından, tarafıma aşağıdaki yöntemlerden seçtiğim şekilde elektronik ticari ileti gönderilmesine onay veriyorum.
 • Kısa Mesaj / SMS Gönderimi
 • E-posta Gönderimi
Tarafınıza elektronik ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 tarihli Ticari̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Aralık 2020 tarihli Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin “ Sihirly ” tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (e-posta adresi) işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay KVKK 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.